13 marca, 2024 · Z życia szkoły

Praca w parach wzmacnia więzi i poszerza horyzonty

W metodzie Edward’s League stawiamy na komunikację i niezależność. Dzięki pracy w parach nasi słuchacze doskonale się znają, uczą różnych akcentów i sposobów wyrażania swoich opinii. Podczas zajęć prowadzimy dyskusje, wspólnie rozwiązujemy problemy, a przede wszystkim tworzymy więzi.

Nauka angielskiego to nie tylko rozwój językowy, ale również osobisty.