Savvy Ed – licencjonowana metoda nauki języka angielskiego dla dzieci 7 – 10 lat

Jaki jest Savvy Ed?

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), przyswajają ogrom wiedzy. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów – dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jak szybko osiągają mistrzostwo językowe, mówią i piszą po angielsku wykorzystując zaawansowane struktury gramatyczne. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

Jak wyglądają zajęcia Savvy Ed?

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań trwających 60 minut.

Lektorzy prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego standardu metody Savvy Ed, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały kontakt z rodzicami, którzy mogą liczyć na:

  • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach,
  • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book),
  • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych (zależy od organizacji szkoły)
  • lekcje otwarte raz w semestrze.

Założenia metodyki Savvy Ed

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

  • efekt kuli śniegowej czyli „stopniowe narastanie”  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego  
  • kompaktowość i kompletność Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły
  • systemy motywacyjne zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy grywalizacji (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.
  • System zaliczeń wykorzystuje elementy oceniania kształtującego. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

oficjalny właściciel marki 

www.edubears.pl.