1 września, 2022 · Aktualności

Matura 2023

W nadchodzącym roku szkolnym maturzystów czekają spore zmiany.

Wzrasta poziom jaki trzeba opanować, aby zdać maturę z języka angielskiego. Zmiany dotyczą zarówno matury podstawowej, jaki i rozszerzonej.

Jakie zmiany?

  1. Poziom trudności zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.  Aby dobrze zdać maturę na poziomie podstawowym uczeń będzie musiał wykazać się znajomością języka na poziomie B1+/B2, natomiast na poziomie rozszerzonym na poziomie B2+/C1. Co to oznacza w praktyce? Na pewno dużo większy nacisk będzie położony na zasób środków językowych, uczeń będzie musiał wykazać się szeroką znajomością słownictwa i struktur gramatycznych. Będzie to również miało swoje odbicie w zadaniach ze słuchu i czytania, gdzie teksty na poziomie podstawowym będą w dużej mierze autentyczne lub minimalnie adaptowane na potrzeby egzaminu, natomiast na poziomie rozszerzonym będą to teksty autentyczne.

2.Nowe typy zadań.

Do tej pory na egzaminie podstawowym uczniowie mieli jedynie zadania zamknięte, a na poziomie rozszerzonym zadania otwarte pojawiały się tylko w części sprawdzającej znajomość środków językowych. Od roku 2023 zadania otwarte pojawią się na obydwu poziomach w częściach sprawdzających wszystkie kompetencje językowe, czyli słuchanie, czytanie, oraz znajomość słownictwa i gramatyki. Zarówno w zadaniach ze słuchu jak i z czytania możemy spodziewać się zadań z wpisywaniem brakujących informacji w luki lub udzielaniem krótkich odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego lub przeczytanego tekstu, które zastąpią proste zadania zamknięte typu prawda/fałsz.

3.Ważne czytanie.

W nowej formule egzaminu maturalnego większy nacisk położony będzie na zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Po pierwsze, wzrośnie ich znaczenie pod kątem oceniania. Do tej pory udział tych zadań w wyniku sumarycznym wynosił 30% na egzaminie podstawowym i 26% na egzaminie rozszerzonym. Od 2023 roku wartości te wzrosną następująco: punkty uzyskane za zadania z czytania będą stanowiły 33% w wyniku sumarycznym na maturze podstawowej i 30% na maturze rozszerzonej.

4.Wypowiedź pisemna.

W przypadku wypracowań wprowadzone zmiany nie będą duże i będą dotyczyć głównie egzaminu na poziomie podstawowym. Po pierwsze, zwiększony zostanie limit słów. Do tej pory maturzysta piszący wypracowanie na poziomie podstawowym musiał zmieścić się w limicie 80-130 słów. W nowej formule limit słów wzrasta do 100-150 wyrazów. Kolejna zmiana dotyczy sposobu oceniania. W nowej formule za wypracowanie uczeń będzie mógł uzyskać maksymalnie 12 punktów – jest to zmiana o 2 punkty wzwyż w stosunku do obecnej matury.

5.Próg zdawalności.

Nowością dla uczniów chcących przystąpić w 2023 roku do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie wprowadzenie progu zdawalności.

Jak się przygotować do nowej matury?

Zabieramy się do pracy 😉

Dowiedz się o zajęciach  przygotowujących maturzystów w ATUT school.