15 grudnia, 2023 · Blog

Neurodydaktyka w nauce języka

Proces uczenia się często jest żmudny i nie przynosi efektów tak szybko, jak byśmy tego chcieli, dlatego coraz częściej zwraca się uwagę na dziedzinę neurodydaktyki, która łączy nauki neurologiczne z pedagogicznymi. Badania przeprowadzone w ramach neurodydaktyki pozwalają na stosowanie efektywnych modelów nauczania i metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb słuchacza. Podczas uczenia się w mózgu powstają nowe połączenia neuronalne, które dzięki utrwalaniu zdobytej wiedzy zostają wzmocnione. Dlatego tak ważna jest systematyczność i stałe dostarczanie bodźców aktywizujących mózg ucznia.

Podstawą neurodydaktyki jest poszerzenie wiedzy na temat tego, jak pracuje mózg podczas uczenia się. Badane są zmiany na poziomie neuronalnym, które obrazują, jak mózg przetwarza przyswajane informacje. Z tych badań wynika, że lepszemu zapamiętywaniu materiału sprzyja dostarczenie go poprzez oddziaływanie na zmysły wzroku, słuchu i dotyku jednocześnie. Nieocenionymi działaniami wpływającymi na stymulację mózgu są aktywności artystyczne, takie
jak malowanie czy śpiewanie. Należy również pamiętać o tym, że proces uczenia przebiega najefektywniej podczas nauki z innymi osobami, co przemawia na korzyść uczestnictwa w zajęciach grupowych.

Neurodydaktyka pozwala, by każde dziecko rozwijało się w swoim indywidualnym tempie, nawet pracując w grupie. Jednym z ważniejszych postulatów neurodydaktyki jest dbanie o dobrą atmosferę podczas przyswajania wiedzy. Należy przede wszystkim starać się eliminować stres, a zastąpić go poczuciem akceptacji i bezpieczeństwa. Jest to związane z relacjami panującymi pomiędzy nauczycielem a uczniami, a także pomiędzy samymi rówieśnikami.

Przejdźmy zatem do konkretów i przyjrzyjmy się bliżej temu, jak w ATUT school miś Teddy Eddie realizuje założenia
neurodydaktyki, bawiąc się z dziećmi po angielsku:

Mózg zawsze PYTA O SENS, czy to jest mi potrzebne?! Jeśli nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie w
ciągu pierwszej minuty zajęć…..traci zainteresowanie tematem. Zaciekawienie tematem to tajemnica udanych lekcji. Temat może być fantastyczny, lecz jeśli nie wzbudzi on zainteresowania dzieci… z lekcji przysłowiowe nici…. Dzieci uczą się najszybciej tego, co je zainteresuje. Zadaniem dorosłych jest więc w taki sposób zaciekawić je tematem, aby chciały go w rezultacie zgłębiać. Ważne jest zatem nie to, o czym mówimy, a to w jaki sposób to robimy.

W ATUT school często słyszymy, że metoda Teddy Eddie jest genialna!

Geniusz metody Teddy Eddie przejawia się między innymi w tym, że podczas lekcji aktywizowane są obie półkule mózgu. Jak, gdzie i kiedy się to dzieje? Na przykład wtedy, kiedy dzieci słuchają historyjek ilustrowanych kolorowymi kartami a później odgrywają samodzielnie scenki. Także wówczas, gdy poznając nowe słownictwo, ruszają się w rytm muzyki i wskazują odpowiednie obrazki. Dzieje się to także w sytuacjach, w których w zabawny sposób manipulują językiem, tworząc swoje autorskie zdania, kiedy bawią się w sklep i dziesiątki innych gier i zabaw; kiedy słuchają piosenek, śpiewają je oraz gestykulują. Aktywizacja obu półkul ma miejsce także wtedy, gdy dzieci pracują w książce, słuchają poleceń lektora i łączą ze sobą odpowiednie zdania i …. w dziesiątkach wielu innych, nie wymienionych tu aktywności.

Serdecznie zapraszamy dzieci na nasze zajęcia! Podczas bezpłatnej lekcji próbnej metodą Teddy Eddie można sprawdzić jak założenia neurodydaktyki działają w praktyce i czy rzeczywiście taka nauka angielskiego ma sens. Aby przyjść na zajęcia próbne w dowolnym momencie roku szkolnego, wystarczy zadzwonić pod numer 784 440 008 i umówić się na takie spotkanie. Do zobaczenia w ATUT school!