29 sierpnia, 2023 · Blog

Maturalny sukces z ATUT school

Jak co roku, maj to bardzo ważny miesiąc dla wielu młodych ludzi, ponieważ nierozłącznie wiąże się z egzaminem dojrzałości, czyli maturą. Jednym z przeprowadzanych egzaminów, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, jest egzamin z języka angielskiego.

W 2024 roku maturzyści zmierzą się z arkuszem podstawowym 9 maja, natomiast z arkuszem rozszerzonym 13 maja. Na obu poziomach zaawansowania test maturalny składa się z czterech części:

 1. Rozumienie ze słuchu
 2. Rozumienie tekstów pisanych
 3. Znajomość środków językowych
 4. Wypowiedź pisemna

Należy jednak pamiętać, że w zależności od poziomu zdawanego egzaminu wyżej wymienione części będą składać się z innego zakresu materiału. Jedną z ważniejszych różnic pomiędzy arkuszami na różnych poziomach jest forma wypowiedzi pisemnej – i tak dla arkusza podstawowego mogą to być: wiadomość, wpis na czacie/forum, e–mail, a dla arkusza rozszerzonego przewidziano: artykuł, rozprawkę, list formalny.

Egzamin ustny również składa się z czterech części:

 1. Rozmowa wstępna
 2. Rozmowa z odgrywaniem roli”
 3. Opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania
 4. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego oraz odpowiedź na dwa pytania

ATUT school ma dla Ciebie kilka porad, które ułatwią Ci przygotowanie do matury z angielskiego:

 1. Usystematyzuj poznane dotąd słownictwo – pamiętaj, że niezależnie od tego, czy jest to egzamin ustny czy pisemny, obowiązuje zakres słownictwa ujęty w słowniczek tematyczny, składający się z następujących działów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo.
 2. Oswój się z formułą egzaminacyjną – rozwiązywanie próbnych arkuszy, a także egzaminów z ubiegłych lat, pozwoli Ci na zapoznanie się z typowymi zadaniami
  i możliwość rozwiązania ich w określonych limitach czasowych.
 3. Znajdź sposoby na ułatwienie nauki – coraz więcej osób korzysta z mnemotechnik (np. mapa myśli, skojarzenia), czyli technik zapamiętywania, które sprawiają, że nauka bedzie łatwiejsza i przyjemniejsza.
 4. Skup się na treści zadania pamiętaj, by odnieść się do wszystkich aspektów zawartych w poleceniu, zwracaj uwagę na określony limit słów w niektórych zadaniach.
 5. Systematyczna nauka to podstawa – rozplanuj materiał i jego powtórki
  w najbliższych miesiącach, co pozwoli Ci na zachowanie równowagi pomiędzy wytężoną nauką do matury a odpoczynkiem, który również jest jedną ze składowych sukcesu maturalnego.

Chcesz przygotować się z nami do matury z angielskiego? Zadzwoń do ATUT school 664 599 770 i zapytaj o szczegóły kursu dla maturzystów.