1 czerwca, 2022 · Blog

„Dzieciństwo to nie wyścigi”

„Dzieciństwo to nie wyścigi” to akcja Budzącej Się Szkoły.

Zrobiliśmy dzieciom z dzieciństwa wyścigi, a głównym wyjaśnieniem jest „system”. To system jest zły, to system każe nam ciągle dzieci testować i oceniać, to system tworzy presję. Czym jest SYSTEM? Przepisy mamy dobre. Obligują one nauczyciela do wystawienia JEDNEJ oceny wyrażonej cyfrą w ciągu roku szkolnego. Wszystko inne, to nasze decyzje i wybory. Przepisy nie wymuszają ciągłego kontrolowania, oceniania, wywieranie presji, to są suwerenne decyzje osób pracujących w szkołach. System to my, ludzie. Szkoły mogą zmienić tylko pracujące w nich osoby. Przepisy nie są tu żadną przeszkodą. Problemem jest codzienna praktyka ignorująca zapisy Ustawy o prawie oświatowym i Rozporządzenia o klasyfikowaniu i ocenianiu, czyli nasze przyzwyczajenia.

Wiersz Helen Buckley „The little boy”


 
https:/https://budzacasieszkola.edu.pl/